Kaqchikel emakumeek eta emakume nekazariek beren giza eskubideak baliatzen dituzte, elikadura-subiranotasunetik, ahalduntzetik eta intzidentziatik abiatuta

Web Ceiba 2022

Laburpena: Proiektu honek 110 emakume kaqchikel indartuko ditu antolaketatik, partaidetzatik eta eraginetik, ingurumenaren, ekonomiaren eta politikaren esparruan, giza eskubideak betetzea eskatzeko, eta indarkeriarik gabeko bizitza ama lurrarekin harmonian. Proiektuaren emaitzak honako hauek dira: 1) 60 ekoizlek elikadura-subiranotasunetik nekazaritza ekologikoaren praktika sustatu eta indartzea eta elikadura-subiranotasunaren agenda integral bat bultzatzea; 2) 80 emakumek beren autonomia ekonomikoa indartzea, printzipio ekologikoak dituzten ekintzailetza ekonomikoen bidez; diru-sarrerak sortzea eta baliagarritasunari buruz erabakitzea; 3) 110 emakumek kaqchikel, oinarrizko premien eta interes estrategikoen agenda bat adostea; komunitate- eta udal-mailan eragitea, betebeharren titularrek komunitateetan sexu- eta ugalketa-osasuna berma dezaten; aniztasunari heltzea; eta emakumeen aurkako indarkeriari eta maskulinitate alternatiboak eraikitzeari buruzko sentsibilizazio-prozesuak

Xede-biztanleria:  110 emakume Autokudeaketa Taldeetako kide

Emaitzak:

E1. 60 emakume kaqchikel eskubidedun titular, Patzun, Zaragoza eta Chimaltenangoko Autogestio Taldeetan (GAG) antolatuak, elikadura-subiranotasuna baliatzen dute, agroekologiako teknikak erabiliz, nekazaritza-ekoizpenaren ingurumen-inpaktua murriztuz eta ekoizpen eta kontsumo kontziente eta arduratsua bultzatuz.

E2. 80 emakumek (50 ekintzailetza txikiekin eta 30 ekintzailetzarik gabe) Patzun, Zaragoza eta Chimaltenangoko Autogestio Taldeetako (GAG) kide eta produkzio-eskubideen titular kaqchikelek ekintzailetza ekonomikoak indartzeko tresna praktikoak dituzte, diru-sarrera propioak sortzeko eta beren baliabideei buruz erabakitzeko aukera ematen dietenak, beren autonomia ekonomikoa indartuz.

E3. 110 emakume kaqchikel, Patzun, Zaragoza eta Chimaltenangokoak, eskubideen titularrak, ahalduntzeko eta eragiteko gaitasunak indartzen dituzte, beren interes estrategikoak kokatzeko, emakumeen aurkako indarkeria murrizteko politikak bultzatzeko, aniztasunarekiko errespetua bultzatzeko eta osasun-zerbitzuak indartzeko, nortasun kulturala duten sexu- eta ugalketa-eskubideei dagokienez.

Finantzaketa:

Donostiako Udala: 48.147,59 €
Tokiko ekarpena: 25.064,01 €
Proiektuaren aurrekontua guztira: 73.211,60 €

Egikaritzapena: 2023

Lankidea: CEIBA