Aniztasun afektibo-sexuala eta genero-identitatea sustatuz Donostiako herritarren artean

Web eptsdonostia 22

Laburpena:

Proiektu hau giza eskubideak sustatzea eta bermatzea, parte-hartze aktiboa sustatzea, elkarteak indartzea eta hainbat ikastetxetako irakasleak eta ikasleak aniztasun afektibo-sexualari eta genero-identitateari buruz prestatzea eta sentsibilizatzea helburu duen prozesu baten parte da.

Horretarako, prestakuntza- eta sentsibilizazio-tresna berritzaileak landuz, Donostiako ikastetxeetako irakasleek eta ikasleek pertsona guztien aniztasun afektibo-sexualarekiko eta genero-identitatearekiko errespetua prestatzea, lantzea, barneratzea eta naturalizatzea nahi da. Irakasleek izaera biderkatzailea dutenez, pertsona asko trebatuko dira, eta horrek jasangarritasuna ematen dio prozesuari.

Donostiako herritarrak oro har sentsibilizatzeko ekintzak eta jarduerak ere sartzen dira, garrantzitsua baita eragitea eta mobilizatzea, Donostiako gizarte bidezkoagoa eta bidezkoagoa eraiki nahi badugu

Xede-biztanleria

1. emaitzarena Donostiako 2 ikastetxetako irakasleek eta ikasleek (DBH edo DBHko 4. maila egiten duten 15 eta 16 urte bitarteko pertsonek) osatzen dute.
Gainera, 2. emaitzaren zuzeneko xede-biztanleria 13 LBT emakume dira, eta Gazte eta Trans batzordeetan parte hartzen dute. Batzorde horiekin batera, prestakuntza eta sentsibilizazioa izango dute.
GUZTIRA 229 pertsona: 131 emakume eta 98 gizon

Emaitzak:

E1. Donostiako ikastetxeetako ikasle eta irakasle kontzientziatuek aktiboki sustatzen dute beren ikastetxeetan aniztasun afektibo-sexuala eta genero-identitatea.

E2. Emakume lesbianek, bisexualek eta transexualek (LBT) beren nortasuna indartzen dute eta beren errealitatea ikuspegi feministatik ikusarazten dute, eta prestakuntza- eta sentsibilizazio-jarduerekin herritartasun global eta solidarioa sustatzen dute.

E3. Zinemaren bidez, gizartea eraldatzeko tresna gisa, LGTBI+ kolektiboaren irudi estereotipatu gabea eta positiboa proiektatu da, tokiko ikuspegi globalarekin.

Finantzaketa::

Donostiako Udala: 29.266,61 €
Barne-ekarpena: 11.235,60 €
Proiektuaren aurrekontua, guztira: 40.502,208 €

Egikaritzea: 2023