Elikadura-burujabetza Donostiako sozietate gastronomikoetan. II. fasea

Laburpena: Prestakuntza- eta sentsibilizazio-prozesu baten bigarren fasea dugu proiektu hau, zeinean nahi dugun Donostiako 4 sozietate gastronomikotako bazkideek elikadura-burujabetza sakondu eta barneratu dezatela garapen jasangarriko eredu gisa, haiei ezagutaraziz nola sar dezaketen elikadura-burujabetzak sustatzen duen filosofia beren kontsumo-ereduan eta egunerokoan.

Hori lortzeko 3 emaitza planteatzen dira; lehenengoa Donostiako zenbait sozietate gastronomikotako kide diren pertsonek elikagai-burujabetzari eta kontsumo-ereduei buruz dituzten ezagutzak sakontzea, eta horrekin gure egunerokoan aplikatzen ari garen kontsumo jasanezinezko ereduari buruzko kontzientzia kritikoa sortzea; bigarrena, pertsona horiek erreminten eta esperientzia praktikoen bidez sentsibilizatzea garapen-eredurako gure hurbilean ditugun alternatibak ikus ditzaten; eta azkenik hirugarren emaitza, zeinaren bidez Donostiako herritarrei oro har helarazi nahi dizkiegun proiektu honetan landutako erremintak, sentsibilizazioa eta prestakuntza pertsona kopuru handiagoari zabaltzeko.

Xede-biztanleria: Donostiako 4 sozietate gastronomikotako 45 emakumek eta 35 gizonek osatuko dute proposamen honetako zuzeneko xede-biztanleria:

  • Antiguotarrak sozietate gastronomikoa: 15 emakumezko bazkide eta 12 gizonezko bazkide, 27 pertsona guztira
  • Izurun sozietate gastronomikoa: 9 emakumezko bazkide eta 7 gizonezko bazkide, 16 pertsona guztira
  • Txirain sozietate gastronomikoa: 10 emakumezko bazkide eta 8 gizonezko bazkide, 18 pertsona guztira
  • Zubi Muxu Elkartea sozietate gastronomikoa: 11 emakumezko bazkide eta 8 gizonezko bazkide, 19 pertsona guztira

GUZTIRA: 45 emakumezko bazkide eta 35 gizonezko bazkide, 80 pertsona guztira

Emaitzak:

  • E1.Donostiako 4 sozietate gastronomikotan 45 emakumek eta 35 gizonek elikadura-burujabetzaren kontzeptua sendotu eta landu dute ikuskera toki-global batekin
  • E2. Donostiako 4 sozietate gastronomikoetan 45 emakumek eta 35 gizonek elikadura-burujabetzari buruzko prestakuntza- eta sentsibilizazio-erremintak eta esperientzia praktikoak izan dituzte
  • E3. Prestakuntza- eta sentsibilizazio-erremintak zabaldu, sozializatu eta dibulgatu dira, garapen jasangarriko eredu bat sustatuta, aldi berean emakumearen irudia modu positiboan erabilita garapearen subjektu aktibo gisa.

Finantzaketa:

Donostiako Udala: 28.922,18€
Toki-ekarpena: 8.155,41€
Proiektuaren aurrekontu totala: 37.077,59€

Egikaritzapena: 2019-2020