Donostiako ikastetxeetan Giza Eskubideak, Bakea eta Bizikidetza kontzeptuak landu … II. fasea

Donostiako ikastetxeetan Giza Eskubideak, Bakea eta Bizikidetza kontzeptuak landu ... II. fasea

Donostiako ikastetxeetan Giza Eskubideak, Bakea eta Bizikidetza kontzeptuak landu dituzte indarkeriazkoa ez den jardunetik abiatuta. II. fasea

Laburpena: Proposamen hau Donostiako Udalak 2016ko deialdian finantzatutako proiektu baten bigarren fasea da. Proiektu horrek “Giza Eskubideei, bakeari eta bizikidetzari” buruzko Unitate Didaktiko bat –DBHko 4. mailako ikasleentzat dena– modu parte-hartzailean egitean jarri zuen arreta.  Bigarren fase honetan, Donostiako 3 ikastetxetan Giza Eskubideen inguruan egindako prestakuntza-lana sakondu eta finkatu nahi dugu Unitate Didaktikoa ezarriz.

Ikastetxe horietako irakasleak eta ikasleak prestatzeko eta sentsibilizatzeko helburua lortzeko, unitate didaktikoaren ezarpena osatuko da gai horiek lantzen diren stop motion bideo bat eginez; horrekin tresna bat sortu da irakasleentzat irakasle gisa betetzen duten karreran erabili ahal izateko.

Azkenik, eta 3 ikastetxeetako ikasleek Giza Baliabideak ikastetxeetan defendatzeak duen garrantzia eta balioa barneratzeko, sari bat sustatuko da eta “Giza Baliabideak, bakea eta bizikidetza Ikastolan defendatzen duen Sustatzaileari…” emango zaio sari hori. Gurengandik hurbil dagoen norbaiten ereduarekin agerian jarri nahi dugu eta Donostiako gazteak motibatu nahi ditugu gazte horiek Giza Eskubideen defentsaren bermatzaileak izan daitezen beren hurbileneko eremuan.

Xede-biztanleria: Zuzeneko xede-biztanleria Donostiako 3 ikastetxetako irakasleek eta ikasleek osatzen dute (DBHko 4. maila egiten ari diren 15-16 urteko pertsonak). Zehazki, honako ikastetxe hauek dira:

Ekintza Ikastola: Emakumezko 2 irakasle eta gizonezko irakasle 1, 25 ikasle (neskak) eta 21 ikasle (mutilak); guztira 49 pertsona) eta 21 ikasle (mutilak); guztira 49 pertsona

Hijas de Jesús Ikastetxea: Emakumezko 3 irakasle eta 31 ikasle (neskak) eta 14 ikasle (mutilak); guztira 48 pertsona

San Luis-La Salle Ikastetxea: Emakumezko 2 irakasle eta gizonezko irakasle 1, 21 ikasle (neskak) eta 5 ikasle (mutilak); guztira 29 pertsona) eta 21 ikasle (mutilak); guztira 49 pertsona

GUZTIRA:  Emakumezko 7 irakasle, gizonezko 2 irakasle, 77 ikasle (neskak) eta 40 ikasle (mutilak); guztira 126 pertsona

Emaitzak:

E1. Donostiako 3 ikastetxetako 9 irakaslek (7 emakume eta 2 gizon) eta 117 ikaslek (77 neska eta 40 mutil) Unitate Didaktiko bat erabili eta eskuratu dute Giza Eskubideekin, Bakearekin eta Bizikidetzarekin lotutako alderdiak lantzeko

E2. Giza Eskubideen, bakearen eta bizikidetzaren defentsa sustatzearen alde 3 ikastetxeetako bakoitzean egindako lana aitortu eta agerian jarri da, indarkeriarik eza aktiboaren adibideari lehentasuna emanez

E3. Giza Eskubideei, Bakeari eta Bizikidetzari buruzko ikus-entzunezko hezkuntza-tresna bat sortu, zabaldu eta hedatu da. Tresna horrek genero-ikuspegia eta tokiko ikuspegi globala du.

Finantzaketa:

Donostiako Udala: 29.999,99€
Tokiko ekarpena: 22.439,45€
Proiektuaren guztizko aurrekontua: 52.439,44€

Egikaritzea: 2018-2019